Spring naar content

Algemene voorwaarden Groepsuitjes Breda

Algemene voorwaarden Groepsuitjes Breda BV

Artikel 1: Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en geboekte arrangementen bij Groepsuitjes Breda BV. Groepsuitjes Breda, Bootje Varen Breda, BAAI Breda, Uit je plaat Breda en de Kookstudio Breda zijn handelsnamen van Groepsuitjes Breda BV en zijn hier dus onderdeel van.

Artikel 2: De hoofdboeker
Groepsuitjes Breda BV biedt verschillende arrangementen aan. Een gast kan een aanvraag voor een reservering voor een arrangement indienen via het formulier op de website, via e-mail, telefonisch of online een definitieve boeking plaatsen. Degene die de reservering plaatst wordt gezien als de hoofdboeker en vertegenwoordigt hiermee de gehele groep. Een definitieve boeking wordt geacht mede namens elke deelnemer te zijn gesloten.

Artikel 3: Definitieve boeking
Groepsuitjes Breda BV neemt na ontvangst van een reserveringsaanvraag contact op met de klant en voorziet een voorstel voor de aanvraag. Een boeking is definitief wanneer de klant vanuit Groepsuitjes Breda BV een bevestigingsemail heeft ontvangen.
Indien na een definitieve boeking wijzigingen plaatsvinden in de boeking, dan gelden hiervoor de wijzigingsvoorwaarden zoals benoemd in artikel 4.
Indien een definitieve boeking geannuleerd wenst te worden, dan gelden hiervoor de annuleringsvoorwaarden zoals benoemd in artikel 7.

Artikel 4: Wijzigen boeking
Een definitieve boeking kan nog gewijzigd worden op het gebied van: deelnemersaantal, tijd en invulling programma. De boeking kan enkel per email gewijzigd worden en is pas gewijzigd na een bevestiging per email.
Het personenaantal mag met maximaal 25% van het geboekte aantal deelnemers gewijzigd worden tot één maand voor het geboekte uitje.
Het personenaantal mag met maximaal 10% van het geboekte aantal deelnemers of maximaal 5 personen gewijzigd worden tot 5 werkdagen voorafgaand aan het geboekte uitje afhankelijk van het type uitje.
Wanneer er 5 werkdagen voorafgaand aan het geboekte uitje gewijzigd wordt, kunnen wij niet garanderen dat wij de wijziging kosteloos door kunnen voeren.
Onderstaande arrangementen / activiteiten zijn een uitzondering op bovenstaande regel. Hiervoor geldt een wijzigingstermijn van 3 dagen voorafgaand aan het geboekte uitje.
Streetgolf Clinic, Escape City Game, Crazy 88, Verknipte Film, Pubquiz, BAAI Games en boottochten zonder foodcomponent aan boord.

Artikel 5: Wijzigen van een boeking door Groepsuitjes Breda BV
Onder onvoorziene of extreme omstandigheden is Groepsuitjes Breda BV gerechtigd de geboekte tocht te wijzigen. Groepsuitjes Breda BV zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Groepsuitjes Breda BV het (reeds) betaalde bedrag retour storten.
Indien Groepsuitjes Breda BV besluit de route van een boottocht aan te passen in verband met extreem hoog of extreem laag water, dan is hier sprake van overmacht en heeft opdrachtgever niet het recht tot volledig retour storting.

Artikel 6: Eigen consumpties
Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen tijdens uw bezoek aan BAAI Breda.
Aan boord van de sloepen van Bootje Varen Breda of Zelf Varen Breda is het meenemen en nuttigen van eigen consumpties toegestaan met uitzondering van tochten met schipper die plaatsvinden tussen april en oktober op vrijdag van 16.00 – 23.00 uur en op zaterdag van 13.00 – 23.00 uur. Boottochten met schipper tussen april en oktober op vrijdag van 16.00 – 23.00 uur en op zaterdag van 13.00 – 23.00 uur varen allen met een arrangement van Bootje Varen Breda aan boord.

Artikel 7: Annuleren van een boeking
Artikel 7.1: Annuleren van een boeking door de opdrachtgever
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Groepsuitjes Breda BV. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Voor een annulering worden altijd kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het moment van de annulering. Wij brengen voor een annulering 10% kosten van het totale boekingsbedrag in rekening wanneer de annulering tenminste 21 dagen voor aanvang van uw uitje plaats vindt.
Annuleert u 21 tot 7 dagen voor aanvang van uw uitje dan bedragen deze annuleringskosten 25% van het totale boekingsbedrag.
Bij een annulering van 7 dagen tot een half uur voor vertrek van uw tocht wordt er 50% annuleringskosten gerekend.
Annuleert u in overleg met één van onze medewerkers 30 minuten tot 1 minuut voor aanvang bij extreme regen en of / onweer. Dan bedragen de annuleringskosten slechts 10% van het boekingsbedrag. Dit kan enkel in overleg met een medewerker van Groepsuitjes Breda BV op locatie en pas vanaf 30 minuten voor vertrek omdat dan pas een goede inschatting is te maken van het weer gedurende jullie activiteit of tocht. Is een activiteit of tocht eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal er dus geen restitutie plaatsvinden. Let op, deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op buiten activiteiten.
De gerekende annuleringskosten worden bij een volgende boeking, die plaats vindt binnen 1 jaar na de originele uitvoerdatum, als korting verrekend. Dit geldt enkel voor de annuleringskosten, niet voor gemaakte kosten voor catering.
Artikel 7.2: Annulering van een boeking met cateringproducten
Naast de reguliere annuleringskosten brengen wij annuleringskosten in rekening voor de bestelde/gemaakte cateringproducten. Indien wij niet 5 werkdagen voor aanvang van een tocht de catering afbestellen bij onze cateraar, dan moeten wij de bestelling bij de cateraar afnemen en betalen. Wij berekenen deze kosten volledig door aan de opdrachtgever. Uiteraard kan de opdrachtgever de gemaakte catering producten ophalen/meenemen aangezien de opdrachtgever hiervoor ook heeft betaald. De annuleringskosten voor eventuele catering zijn per arrangement verschillend.
Artikel 7.3: Annuleren van een boeking door Groepsuitjes Breda BV
Groepsuitjes Breda BV heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers (let op! Dit geldt alleen voor speciale events/tochten op basis van losse inschrijvingen).
Groepsuitjes Breda BV heeft het recht om een boottocht te annuleren bij extreme weersomstandigheden. Groepsuitjes Breda BV is afhankelijk van waterstanden. Indien het waterpeil extreem is gestegen of gedaald kan Groepsuitjes Breda BV niet varen en heeft zij het recht om een boeking te annuleren. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.
Indien een boottocht of activiteit vanwege technische mankementen aan een boot of benodigd product niet plaats kan vinden, dan is Groepsuitjes Breda gerechtigd de boottocht of activiteit te annuleren. Volledige restitutie geldt in dat geval voor de opdrachtgever. Groepsuitjes Breda BV probeert in dit geval altijd een vervangende boot of product aan te bieden, waardoor een volledige annulering niet noodzakelijk is.
Groepsuitjes Breda BV behoudt zich het recht voor om een tocht vanwege weersomstandigheden te allen tijde te annuleren i.v.m. de veiligheid van haar passagiers en eigen personeel.
Groepsuitjes Breda BV heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, pandemie et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.
Artikel 7.4: Annuleren bij een boeking bij een samenwerkingspartner van Groepsuitjes Breda BV
Uitzondering op bovenstaande voorwaarden zijn boekingen bij Samenwerkingspartners van Groepsuitjes Breda BV. Bij boekingen bij samenwerkingspartners van Groepsuitjes Breda gelden de annuleringsvoorwaarden van deze partner. Deze voorwaarden worden bij de bevestiging toegestuurd naar de gast.

Artikel 8: Verplaatsen van een boeking
Op bovenstaand wijzigings- en annuleringsbeleid kan één uitzondering gemaakt worden. Dat is wanneer een definitieve boeking eenmalig op verzoek verplaatst wordt naar een nieuwe datum. Deze datum moet in dat geval uiterlijk binnen 21 dagen zijn overeengekomen. Is dat niet het geval dan gaan alsnog bovenstaande annuleringsvoorwaarden van kracht.

Artikel 9: Startlocatie Groepsuitjes Breda BV
Activiteiten van Groepsuitjes Breda BV starten altijd vanuit BAAI Breda, Markkade 1AB te Breda tenzij expliciet anders is aangegeven in de boekingsbevestiging. De startlocatie in de boekingsbevestiging is altijd leidend.
Op- en afstapplaats Boottochten
Heeft u een boottocht via Bootje Varen Breda gereserveerd en wenst u liever een opstapplaats elders in Breda of omgeving? Dan is dit uiteraard in overleg mogelijk, echter dient er op de gewenste locatie wel een stabiele en goed begaanbare aanleg steiger aanwezig te zijn. Wij berekenen dan voor-vaar-kosten, deze worden tijdens het plaatsen van de boeking aan u kenbaar gemaakt. In de meeste gevallen wordt de boot wat langer gehuurd zodat het voor-varen direct wordt verrekend. Een tocht keert ook terug bij BAAI Breda, de plaats waar de tocht standaard ook start. Indien u op een andere locatie dan BAAI Breda wilt uitstappen, dan is dit mogelijk. Wij brengen dan wel terug-vaar-kosten in rekening. In de meeste gevallen wordt de boot langer gehuurd zodat het terug-varen direct wordt verrekend.

Artikel 10: Prijs en betaling
De prijs die aan Groepsuitjes Breda BV betaalt dient te worden voor het arrangement, is vermeld in de definitieve of gewijzigde boekingsbevestiging. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen per factuur te worden voldaan 14 dagen voor de datum waarop het arrangement plaats vindt. De gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die een van hen aan Groepsuitjes Breda BV zijn verschuldigd. Voor kosten van annulering of no-show wordt een factuur aan de gast verzonden die binnen 14 dagen voldaan dient te zijn.
Het totaalbedrag van de boothuur, catering, activiteiten en/of arrangementen kan worden voldaan door middel van overschrijving op onze bankrekening NL84 RABO 0312461151 ten name van Groepsuitjes Breda BV en onder vermelding van uw factuurnummer. Ook kan de betaling voldaan worden door de betaallink welke is meegestuurd in de bevestigingsemail welke jullie ontvangen na bevestiging.
Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen op de dag van jullie uitje zelf, dienen door u op de dag zelf per pin te worden betaald of door middel van een aanvullende factuur. Deze betaling dient voldaan te zijn voor het uitje van start gaat. Indien wij een bedrag moeten terugbetalen dan zal dit binnen 14 dagen na de boeking per bank aan u retour worden gestort.

Artikel 11: Boothuur zonder schipper / Zelf Varen
Onderstaande artikelen zijn van invloed op een boottocht van Zelf Varen Breda. Hieronder worden alle boottochten verstaan waarbij geen schipper aanwezig is vanuit Groepsuitjes Breda maar de gast zelf de boot bestuurd. Deze artikelen kunnen afwijken van bovenstaande artikelen.
Artikel 11.1: Aansprakelijkheid
Groepsuitjes Breda BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een Zelf Varen vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Groepsuitjes Breda BV.
De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.
Groepsuitjes Breda BV is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door huurder, aan boord van één van de sloepen van Zelf Varen Breda. Deze veroorzaakte schade dient door de huurder en de overige betrokken partij onderling afgestemd te worden.
In het geval van schade aan de sloep van Zelf Varen Breda is de hoofdboeker tot 250,- aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade aan de sloep.
Artikel 11.2: Passagiers en leeftijd
Op de website ZelfVarenBreda.nl staat voor de gehele vloot aangegeven hoeveel personen er maximaal aan boord mogen per boot. Het is niet toegestaan om zonder overleg met meer personen dan aangegeven aan boord te treden. Daarnaast is het niet toegestaan om halverwege de tocht nog extra personen aan boord te laten. De bestuurder van de sloep dient minimaal 18 jaar oud te zijn.
Artikel 11.3: Vaartijden
Zelf Varen Breda vaart (afhankelijk van het seizoen en de zonsondergang) van 09:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur. De vaartijden van uw tocht worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat aanwezig op de opstaplocatie, dan gaat dit van uw vaartijd af. Bent u later, geef dit dan altijd telefonisch door om verwarring te voorkomen.
Artikel 11.4: Op- en afstapplaats
Zelf Varen Breda start altijd vanuit BAAI Breda, dit is aan de Markkade 1AB te Breda.
Daar ligt een grote steiger zodat u zeer gemakkelijk in en uit kunt stappen en er is een horecalocatie aanwezig waar u voorafgaand en naderhand een drankje kunt doen.
Artikel 11.5: Wijziging starttijd boeking door opdrachtgever
Wanneer een boeking definitief is, kan deze enkel in goed overleg verplaatst worden naar een eerder of later tijdstip. Dit kan kosteloos en is enkel mogelijk mits de beschikbaarheid van Zelf Varen Breda het toelaat.
Artikel 11.6: Verplaatsen boeking naar een andere dag
Het verplaatsen van een boeking is kosteloos wanneer het uiterlijk 48 uur voor vertrek telefonisch of per email gebeurt. Indien dit binnen 48u voor vertrek gebeurt wordt er 10% verplaatsingskosten gerekend.
Artikel 11.7: Wijziging of annulering boeking door Zelf Varen Breda
Onder onvoorziene of extreme omstandigheden is Zelf Varen Breda gerechtigd de geboekte tocht te wijzigen of te annuleren. Zelf Varen Breda zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging of de tocht definitief geannuleerd dient te worden dan zal Bootje Varen Breda het (reeds) betaalde bedrag retour storten.
Bij extreem hoog dan wel extreem laag water is Zelf Varen Breda gerechtigd de tocht aan te passen, zodanig dat dit het resultaat van de normale tocht niet aantast.
Zelf Varen Breda heeft ten allen tijden het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, pandemie of algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.
Artikel 11.9: Annulering door huurder
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Bootje Varen Breda. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Voor een annulering worden kosten in rekening gebracht.
11.9.1 Annuleren tot 72 uur voor vertrek
Het annuleren van een definitieve boeking is kosteloos wanneer de tocht 72 uur voor vertrek van de tocht geannuleerd wordt.
11.9.2 Annulering binnen 72 uur tot 1 uur voor vertrek
Bij een annulering van een definitieve boeking die plaats vindt tussen 72 uur en 1 uur voor vertrek wordt er 25% annuleringskosten gerekend.
11.9.3 Annulering binnen 60 minuten tot één minuut voor vertrek in verband met regen en/of onweer
Annuleert u in overleg met één van onze medewerkers 60 minuten tot 1 minuut voor aanvang bij (extreme) regen en of / onweer. Dan bedragen de annuleringskosten slechts 10% van het boekingsbedrag. Dit kan enkel in overleg met een medewerker van Bootje Varen Breda en pas vanaf 60 minuten voor vertrek omdat dan pas een goede inschatting is te maken van het weer gedurende jullie tocht. Mochten jullie last minute moeten annuleren ivm het slechte weer, dan krijgen jullie de 10% annuleringskosten als korting op een nieuwe boeking.
11.9.4 Annulering indien een tocht al gestart is
Is een tocht eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal dus geen restitutie plaatsvinden.
Artikel 11.10: Consumpties aan boord
Het is toegestaan om op vaartochten van Zelf Varen Breda eigen dranken en hapjes mee te nemen. Uiteraard is het ook mogelijk om voorafgaand bij BAAI drankjes en hapjes te kopen voor aan boord.
De door u gekozen schipper of meerdere schippers dienen altijd nuchter te blijven en mogen nooit onder invloed zijn van alcohol of drugs. Onbeschonken varen is belangrijk voor de schipper zelf, de overige passagiers, andere mensen op het water en de boot. Op het water wordt ook veelvuldig door de handhaving hierop gecontroleerd. Zelf Varen Breda is niet verantwoordelijk voor iedere vorm van schade die ontstaat door beschonken schippers.
Wanneer voorafgaand blijkt dat huurders onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) of drugs zijn dan kan de toegang tot de boot ontzegd worden. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!
Artikel 11.11: Afval en omgeving
Van de hurende partij wordt verwacht dat er zorgvuldig met de omgeving en het Bredase water omgaat. Dit houdt in dat we de omgeving schoon houden. Alle zelf meegenomen consumpties en het bijbehorende afval dienen na afloop van de tocht zelf van boord meegenomen te worden.
Artikel 11.12: Vaarroute
Het is niet toegestaan om verder te varen dan de Frisobrug. Mocht er toch doorgevaren worden dan wordt de boottocht per direct beëindigd zonder recht op restitutie. De boten zijn uitgerust met een GPS tracker.

Artikel 11.13: Gedrag aan boord
De Bredase Singels varen rondom het stadscentrum door woonwijken en parken. De huurder dient zich om die reden aan boord netjes te gedragen en geen overlast te veroorzaken. Bij overlast en overtredingen kan de tocht door Zelf Varen Breda of andere handhavende diensten per direct worden beëindigd, zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag.
Artikel 11.14: Toiletteren
Gedurende de route zijn er helaas geen toiletstops aanwezig. Het is enkel mogelijk om halverwege terug te keren bij BAAI voor een toiletstop. Het is absoluut niet toegestaan om te urineren in de Bredase Singels. Wanneer dit wordt waargenomen wordt de tocht per direct stopgezet zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag.
Artikel 11.15: Vaarsnelheid voor huurders zonder schipper
Binnen Breda is het niet toegestaan harder dan 4,5 km/uur te varen. Buiten Breda geldt op veel plaatsen een maximum vaarsnelheid van 6 km/uur. Bij een normale snelheid kunt u een leuke tocht varen zoals door ons aangegeven. Vaar vooral rustig indien een andere varende boot, een woonboot of een haven met boten in uw buurt komt en tevens bij het aan- en afmeren. Te hard varen zorgt voor onnodige overlast en milieuvervuiling. Bij overlast en overtredingen kan de tocht door Zelf Varen Breda of andere handhavende diensten per direct worden beëindigd, zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag.
Artikel 11.16: Tijdig terugbrengen gehuurde sloep
Indien u een boot heeft gehuurd zonder schipper dan heeft u ruim voldoende de tijd om de singels (en de rest van Breda) rond te varen. Zorg er voor dat u op de afgesproken tijd terug bent met de sloep zodat de volgende groep op tijd weer kan gaan varen. Brengt u de sloep te laat terug dan worden hiervoor per 10 minuten € 25,- in rekening gebracht.

Artikel 12: Huis- en gedragsregels
De klant en iedere gast dienen zich te houden aan de door Groepsuitjes Breda BV vastgestelde huis- en gedragsregels en/of de aanwijzingen van (medewerkers van) Groepsuitjes Breda BV op te volgen.
Deze huis- en gedragsregels zijn van geldig op alle locaties van Groepsuitjes Breda BV en alle locaties waar activiteiten of arrangementen van Groepsuitjes Breda BV plaats vinden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Groepsuitjes Breda BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van activiteit. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Groepsuitjes Breda BV. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de kosten van de desbetreffende activiteit. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Groepsuitjes Breda BV aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden. De hoofdboeker is dus aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van personen onderdeel uitmakend van zijn of haar groep waarvoor het uitje geboekt is.
Het is mogelijk dat Groepsuitjes Breda BV voor u een combinatie boeking maakt van een boottocht met een activiteit van een externe partner zoals bijvoorbeeld een restaurant. Op de activiteit van het partner bedrijf rusten in sommige gevallen andere voorwaarden en regels dan op de activiteiten van Groepsuitjes Breda BV. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de algemene voorwaarden van de partnerbedrijven op te vragen. Groepsuitjes Breda BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit van het partnerbedrijf. Alle partners zijn zorgvuldig geselecteerd door ons.

Artikel 15: Privacy
Bij de aanvraag voor een reservering en het bevestigen van een boeking worden persoonsgegevens van de klant verwerkt, namelijk voor- en achternaam, het telefoonnummer, het e-mailadres en adresgegevens. Informatie over de verwerking van deze persoonsgegevens is te lezen in onze privacyverklaring, die op onze website is gepubliceerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten gesloten met Groepsuitjes Breda BV is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

3X7A3384-bewerkt-5-1

Kom je er niet uit? Ons team staat voor je klaar.

076-7676001